rbv Slavija - Beograd

Click here to edit subtitle

                                             KLUB BORILACKIH VESTINA RBV SLAVIJA

          Sportsko udruzenje je pocelo sa radom 2012. godine kao ispostava ruskog borbenog viseboja            za Srbiju.
          Pored toga sto smo prvenstveno bavimo ruskim-sovjetskim vestinama 
,
          uspesno ucestvujemo na domacim i medjunarodnim takmicenjima 
          i u drugim borilackim sportovima-vestinama
          (boks,kik-boks,grappling,mma,kombat sambo,mnogoborje,jiu jitsu...)
          Sportsko udruzenje cine sekcije ''VT Dirty boxing'' , ''Strekoza knife fighting'' , ''rbv Slavija''

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА


Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој РБВ-а и од користи за његове чланове, а нарочито :
1) обезбеђује услове за бављење спортом члановима Клуба,
2) заступа спортске интересе чланова клуба,
3) обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада,
4) организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника,
5) јача спортски морал и спортски дух код својих чланова,
6) учествује у изградњи,одржавању и управљању спортским објектима који су потребни Клубу,
7) издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба,
8) обавља друге активности у циљу развоја спорта.
9) клуб не одговара за чланове клуба на путу до куће-сале
10) клуб организује и изводи чланове на домаћа и међународна такмичења


Права и обавезе чланова Клуба су да :

1) у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Клуба у циљу унапређења спорта,
2) непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.
3) иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у клубу,
4) Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје активности,
5)  Уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђује услове за ефикасан рад Клуба,
6) дају Клубу информацију и податке које он од њих тражи ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака,
7)  учествују у стручним активностима клуба,
8) У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спорстки дух.
9) међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим актима Клуба и одлукама органа Клуба.
10) учествују у стручним активностима клуба,
11) остварују увид у рад Клуба и његових органа,
12) учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба,
13) испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба,
14) својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба,
15) Чувају спортски и друштвени углед Клуба,
16) Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.